Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Ера в социалните мрежи Facebook Twitter Google Plus Instagram Goodreads
  /     /   Линдзи Кларк
Линдзи Кларк
Назад към автори

Линдзи Кларк

Ис­­­то­­рик по об­­­ра­­зо­­ва­­ние, ан­­г­­­лийс­­­ки­­ят ав­­­тор Лин­­д­­­зи Кларк не е не­­поз­­­нат на за­­пад­­­на­­та чи­­та­­тел­­с­­­ка ауди­­то­­рия. Има зад гър­­­ба си още един ро­­ман - вдъх­­­но­­ве­­ния от ан­­г­­­лийс­­­ка­­та ми­­то­­ло­­гия “Пърсивал и Небесния камък”, 2001, и ре­­ди­­ца есе­­та и ис­­­то­­ри­­чес­­­ки сту­­дии. Ро­­ден и из­­­рас­­­нал в Ха­­ли­­факс, Йор­­к­­­шир, Кларк спо­­де­­ля, че пър­­­во­­то му за­­поз­­­нан­­с­­т­­­во с при­­каз­­­ния свят на ле­­ген­­­ди­­те и ми­­то­­ве­­те са би­­ли при­­каз­­­ки­­те на бра­­тя Грим, ко­­и­­то май­­ка му му е че­­тя­­ла. Ин­­­те­­ре­­сът към ге­­ро­­и­­те и прик­­­лю­­че­­ни­­я­­та от древ­­­ност­­­та се за­­паз­­­ва и до ден дне­­шен - ве­­че над шей­­сет го­­ди­­ни. ТРОЯ оба­­че е кни­­га, ко­­я­­то пле­­ня­­ва не тол­­­ко­­ва със сю­­же­­та си, доб­­­ре из­­­вес­­­тен на бъл­­­гар­­с­­­ки­­те чи­­та­­те­­ли. Кларк раз­­п­­­ли­­та от­­­но­­ше­­ни­­я­­та меж­­­ду ге­­ро­­и­­те, пред­­с­­­та­­вя ги ка­­то близ­­­ки до нас хо­­ра, под­­­ло­­же­­ни на съ­­щи­­те из­­­пи­­та­­ния, под­­в­­­лас­­т­­­ни на веч­­­ни­­те чо­­веш­­­ки емо­­ции.

Всички книги на Линдзи Кларк

Завръщане от Троя Линдзи Кларк Завръщане от Троя
Цена: 10.00 8.00
Изчерпан тираж
Троя Линдзи Кларк Троя
Цена: 10.00 8.00
Изчерпан тираж