Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика за защита на личните данни

Ера в социалните мрежи Facebook Twitter Instagram Goodreads
  /     /   Орсън Скот Кард
Орсън Скот Кард
Назад към автори

Орсън Скот Кард

Ор­­­сън Скот Кард е ро­­ден в Рич­­­ланд, ща­­та Ва­­шин­­г­­­тон. Из­­­рас­­­нал е в Ка­­ли­­фор­­­ния, Ари­­зо­­на и Юта. Две го­­ди­­ни е пре­­ка­­рал в Бра­­зи­­лия ка­­то ми­­си­­о­­нер на Мор­­­мон­­с­­­ка­­та цър­­к­­­ва. За­­вър­­­шил е Бри­­гам Йънг Юни­­вър­­­си­­ти и Уни­­вер­­­си­­те­­та на Юта. Жи­­вее в Грийн­­с­­­бъ­­ро, Се­­вер­­­на Ка­­ро­­ли­­на, има пет де­­ца.
Са­­га­­та за Ен­­­дър ста­­ва ем­­б­­­ле­­ма­­тич­­­на за жан­­­ра. Кард е пър­­­ви­­ят, кой­­то в две по­­ред­­­ни го­­ди­­ни - 1986 и 1987, пе­­че­­ли наг­­­ра­­ди­­те „Хю­­го“ и „Не­­бю­­ла“ - за „Иг­­­ра­­та на Ен­­­дър“ и „Го­­во­­ри­­те­­ля на мър­­т­­­ви­­те“. „Ксе­­но­­цид“ и „Рож­­­би на съз­­­на­­ни­­е­­то“ (съ­­от­­­вет­­­но 1991-ва и 1996-а) са тре­­та и чет­­­вър­­­та (фи­­нал­­­на) част от са­­га­­та за Ен­­­дър. През 1999 го­­ди­­на е пуб­­­ли­­ку­­ван ро­­ма­­нът „Сянката на Ендър“.

Посетете официалния сайт на Орсън Скот Кард

Всички книги на Орсън Скот Кард